Curso Introdutivo na Igreja do Nazareno - Hortolāndia - 24/06/2017